Nut – voor u als klant

  • Zeer kritieke bacteriologische punten in uw slachtafval en daarmee gepaard gaande slechte geuren behoren tot het verleden
  • Een koude stabiele grondstof opent voor u een volledig nieuwe markt met maximale waardecreatie
  • Transportroutes van meerdere 100 kilometer vormen geen probleem en hebben geen invloed op de kwaliteit van de grondstof, ongeacht of die in de kipper, de container of de silotrekker zit.
  • Op die manier kunt u ook verafgelegen markten zonder probleem bedienen
  • De afhankelijkheid van de recyclagefirma krijgt een heel nieuwe dynamiek.
  • Natuurlijk het imago van de firma, omdat u het neusje van de technische zalm gebruikt en ook verder gaat dan wat wettelijk verplicht is. Petje af.

info@mobiltec-ag.ch