Onderneming – Wie zijn wij.

Mobiltec AG Swiss is vandaag de dag een onderneming die het resultaat is van vele jaren onderzoek en samenwerking van een privé Arge (werkgemeenschap). Aan dit project werken mensen mee die doorheen heel Europa werkzaam zijn in de branche van de gevogelteslacht, dierenvoeding en dierlijke meelsoorten.

Het doel was en is nog steeds slachtafval- vooral dan van gevogelte en haasachtigen- zo te behandelen dat het als waardevol gestandardiseerd materiaal opnieuw op de gepaste en economisch meest rendabele manier in de grondstofketen kan worden opgenomen.

info@mobiltec-ag.ch