Prestatie- Wat doen wij.

Wij hebben de procedure en de noodzakelijke toepassingsinstallatie ontwikkeld om slachtwarme koppen, poten en darmpaketten van gevogelte en haasachtigen rechtstreeks op het afvaltransportsysteem dat ontwikkeld werd voor de slachtafvalindustrie, in het K3-bereik, gecontroleerd van+30°C tot+4°C af te koelen. Als zelfstandige mobiele economische unit sluiten wij naadloos aan op de modernste transportsystemen van de slachtbedrijven, zoals onderdrukcyclonen, proceswatertransportsystemen of conventionele transportschroeven of transportbanden.

Ook de lastigste uitdagingen zoals bijvoorbeeld het aansluiten op voorhanden zijnde structuren van slachtbedrijven schrikken ons niet af, integendeel: wij kunnen indien nodig met geperfectioneerde pompsystemen en/of verkleiningseenheden weerwerk bieden. Of de uitvoering „binnenshuis“ dan wel „buitenshuis“ plaats moet vinden, hangt dan helemaal van uw wensen en belangen af, alsook van de voorwaarden en verplichtingen in verband met slachten die wij moeten naleven.

info@mobiltec-ag.ch