Intentie – Waarom doen wij dat.

  • Om die ondraaglijke stank te vermijden waarmee we voortdurend geconfronteerd worden in de afvalafdelingen van de slachtbedrijven.
  • Om het waardevolle materiaal de waarde te geven die het verbergt.
  • Natuurlijk ook om proeven op dieren te voorkomen.
  • Alleen door het bekende verzamelen en opslaan op het slachtbedrijf denatureren en oxideren alle zo waardevolle en gevraagde proteïnes, vetten en inhoudsstoffen en gaan zo onherroepelijk verloren door bederf.
  • Omdat wij weten dat het materiaal, dankzij de momenteel bekende thermische behandeling in meelfabrieken door druksterilisatie bacteriologisch gesproken dan wel geen probleem oplevert, maar datzelfde proces nog altijd een kwaliteit levert die aan inhoudsstoffen en verteerbaarheid enkel nog minderwaardigste van alle parameters aan eiwitten en vetten van dierlijke origine bevat, omdat het materiaal bedorven is ten gevolge van het gistingsproces en vaak een begintemperatuur heeft van meer dan 45°C.
  • Omdat wij weten dat de bronnen van dierlijke eiwitten en vetten als uitgangsmateriaal voor steeds meer toepassingen en eindproducten in ons leven steeds zeldzamer worden.

info@mobiltec-ag.ch